Technická prestávka. Obchod bude čoskoro opať v prevádzke.
Zadané objednávky samozrejme budú vybavené.